پرش به محتوا

شماره حساب

با یکی از روش های زیر، می توان مبلغ مورد نظر را به حساب شرکت واریزکرد:

1- شماره کارت بانک سینا به نام علم آفرینان قائم: 6393467000099799

2- شماره شبا بانک سینا به نام علم آفرینان قائم : IR610590036881804579002001

3- درگاه پرداخت اینترنتی آیدی پی به نام علم آفرینان قائم : (https://idpay.ir/eaghcoir )