پرش به محتوا

خط مشی

1- تمرکز این شرکت بر پژوهش حرفه ای ، فرمولبندی ، ارائه فناوری ساخت ، بومی سازی ، تولید دانش بنیان واختصاصی انواع محصولات شیمیایی مانند ، مرکب چاپ ،رنگ ، پوشش ودیگر موارد بکر و جدید است. وکار روتین و تکراری انجام نمی دهد.

2- این شرکت ، تمام انرژی خود را صرف رقابت با شرکت های خارجی می کند. وتمام تولید کنندگان داخلی را همکار خود می داند. ووارد رقابت با شرکت های ایرانی نمی شود. و وهر حمایتی هم بتواند، از آنها بعمل می آورد.

3- این شرکت سعی می کند فقط موارد تخصصی را انجام دهد . تا بیشترین تولید دانش فنی را داشته باشد.

6- تمام روش ها و فرایندها و عملکرد این شرکت ،دانش بنیان، خلاقانه و منحصر بفرد است. تا با کمترین هزینه و کمترین امکانات ، به بالاترین بازدهی دست یابد.