پرش به محتوا

یووی2

سری محصولات یووی م.آ.

کد محصولنام محصولشرح
EAG10387سفید387سری یووی روتین
EAG20388زرد388سری یووی روتین
EAG30399قرمز مقاوم399 سری یووی روتین
EAG35400صورتی400 سری یووی روتین
EAG40401آبی سایان401 سری یووی روتین
EAG45402آبی رفلکس402 سری یووی روتین
EAG50403سبز403 سری یووی روتین
EAG60404بنفش404 سری یووی روتین
EAG80405مشکی 405 سری یووی روتین
EAG10442سفیدکم زرد442 سری یووی روتین
EAG10457سفید نرم 457سری یووی روتین نرم
EAG90406طلایی406سری یووی طلایی و برنزی
EAG90407برنزی407 سری یووی طلایی و برنزی
EAG20408زرد فلورسنت408سری یووی فلورسنت
EAG25409نارنجی فلورسنت409 سری یووی فلورسنت
EAG30410قرمز روشن فلورسنت410 سری یووی فلورسنت
EAG30411قرمز مجنتا فلورسنت411 سری یووی فلورسنت
EAG35412صورتی فلورسنت412 سری یووی فلورسنت
EAG40413آبی فلورسنت413 سری یووی فلورسنت
EAG50414سبز فلورسنت414 سری یووی فلورسنت
EAG00415بیس با صدفی415سری یووی صدفی
EAG00418بیس بدون صدفی418 سری یووی صدفی
EAG00456بیس بدون صدفی نرم 456سری یووی صدفی نرم
EAG10429سفید آلترا429سری یووی آلترا
EAG60446خمیر بنفش 446(جهت سفید آلترا)سری یووی آلترا
EAG80441مشکی آلترا441سری یووی آلترا
EAG10436سفید رابر436سری یووی رابر
EAG20437زرد رابر437 سری یووی رابر
EAG35438صورتی رابر438 سری یووی رابر
EAG80439مشکی رابر 439 سری یووی رابر
EAG00432افزودنی432(35%)سری یووی افزودنی
EAG00462کاهنده گران روی 462سری یووی افزودنی
EAG00433بیس 433 سری یووی بیس
EAG00448بیس 448سری یووی بیس
EAG00451بیس 451سری یووی بیس
EAG00458بیس نرم 458 (مشابه433 و 448)سری یووی بیس نرم
EAG10449سفید پوششی 449سری یووی پوششی
EAG35450صورتی پوششی 450سری یووی پوششی